Zakres usługi obejmuje :

  • uzyskanie wytycznych dotyczących lokalizacji od organizatora Targów
  • analiza marketingowa i funkcjonalna działalności Zamawiającego
  • wykonanie koncepcji stoiska targowego
  • wykonanie wizualizacji dla celów marketingowych Zamawiającego
  • wykonanie projektu budowlanego stoiska celem zatwierdzenia u organizatora targów
  • wykonanie projektu wykonawczego stoiska targowego
  • nadzór nad realizacją stoiska targowego
  • nadzór nad demontażem stoiska targowego

wyślij posiadane materiały – otrzymasz kalkulację ceny