Szkoła Wyższa im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Budynek dydaktyczny. Koncepcja. Projekt. Realizacja.

  • pa-133
  • pa-134
  • pa-135