Budynek dla maszyny papierniczej , elektrociepłownia , plac makulaturowy , oczyszczalnia ścieków dla firmy Stora Enso w Ostrołęce . Projekt budowlany .

  • 0001_storaenso
  • 0002_storaenso
  • storaenso-04
  • storaenso-02
  • storaenso-01
  • 0005_stora enso
  • 0007_stora enso

Strona Klienta > Stora Enso Poland S.A.