Centralny magazyn papieru dla Mondi Świecie S.A. 24 000 m2 powierzchni składowania wraz z przebudową ramp kolejowych . Koncepcja . Projekt budowlany . Projekt Wykonawczy . Nadzór .

  • mondi 1-05
  • mondi 1-03
  • mondi 1-04
  • mondi 1-02