Projekt powtarzalnego KinoMarketu . Kina 3 salowego dla 599 widzów oraz Marketu dla dowolnego Operatora .
Powierzchnia 2400 m2 zawiera : 1000 m2 Marketu ; 1000 m2 Kina ; 400 m2 na drobnych najemców  . W technologii Plusdom . Koncepcja .

  • 0007_kinomarket
  • 0005_kinomarket
  • 0006_kinomarket
  • 0004_kinomarket
  • 0002_kinomarket
  • 0001_kinomarket
  • 0003_kinomarket
  • 0008_kinomarket
  • 0009_kinomarket

Strona opisująca technologię PlusDom