Kino jednosalowe dla 120 widzów – koncepcja miejskiego kina przyszłości ( future cinema experience )  . Projekt konkursowy .

  • 0005_Cinema L
  • 0004_Cinema L
  • 0007_Cinema L
  • 0008_Cinema L
  • 0003_Cinema L
  • 0009_Cinema L
  • 0002_Cinema L
  • 0001_Cinema L
  • 0010_Cinema L

Plansze konkursowe