Hotel akademicki z częścią dydaktyczną dla Społecznej Akademii Nauk w Łodzi . Powierzchnia 12 000 m2 . Koncepcja , Projekt budowlany , Projekt wykonawczy .

  • SAN Wólczańska-01
  • SAN Wólczańska-02
  • SAN Wólczańska-04
  • SAN Wólczańska-05

Strona Klienta > Społeczna Akademia Nauk