Zakres usługi obejmuje :

  • wykonanie rysunków rzutów , przekrojów i elewacji obiektu
  • wykonanie rysunków wykonawczych  elementów konstrukcyjnych
  • wykonanie rysunków wykonawczych branżowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
  • koordynacja międzybranżowa wszystkich elementów inwestycji
  • wykonanie obmiarów i kosztorysów realizacji inwestycji

wyślij posiadane materiały – otrzymasz kalkulację ceny