Zakres usługi obejmuje :

  • analizę funkcjonalną i użytkową formy przemysłowej ( wanna , fotel , lampa , etc.)
  • analizę procesu technologicznego Zamawiającego
  • analizę kosztową i materiałową oraz marketingową
  • wykonanie modelu cyfrowego formy
  • wykonanie dokumentacji technicznej i marketingowej formy
  • wykonanie rysunków warsztatowych formy
  • sporządzenie plików dla obrabiarek sterowanych numerycznie

wyślij posiadane materiały – otrzymasz kalkulację ceny