Zakres usługi obejmuje :

  • sporządzenie mapy d/c projektowych
  • sporządzenie badań gruntowych
  • analizę urbanistyczną i prawną działki
  • uzyskanie warunków zasilania w media
  • wykonanie rysunków rzutów , przekrojów i elewacji obiektu
  • wykonanie obliczeń i rysunków elementów konstrukcyjnych
  • wykonanie obliczeń i rysunków branżowych instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
  • wykonanie wizualizacji obiektu
  • wykonanie wstępnego kosztorysu realizacji obiektu
  • uzyskanie Pozwolenia na budowę  z pełnomocnictwa w imieniu Zamawiającego

wyślij posiadane materiały – otrzymasz kalkulację ceny