Zakres usługi obejmuje :

 • uprawomocnienie Pozwolenia na budowę
 • założenie i rejestracja Dziennika budowy w Nadzorze budowlanym
 • prowadzenie i przechowywanie Dziennika budowy
 • uzyskanie ubezpieczenia OC budowy z pełnomocnictwa w imieniu Zamawiającego
 • okresowa kontrola przebiegu prac na budowie
 • sporządzanie zdjęć przebiegu prac i robót podlegających zakryciu
 • sporządzanie okresowych raportów przebiegu prac
 • bilansowanie i okresowe raportowanie kosztów budowy Zamawiającemu
 • zamawianie i koordynacja dostaw materiałów budowlanych
 • wykonanie odbioru budynku
 • uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku z pełnomocnictwa w imieniu Zamawiającego

wyślij posiadane materiały – otrzymasz kalkulację ceny