Zakres usługi obejmuje :

  • uzyskanie mapy do celów lokalizacyjnych
  • uzyskanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego
  • uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
  • analizę urbanistyczną i prawną działki
  • uzyskanie warunków zasilania w media
  • wykonanie rzutów , przekrojów i elewacji obiektu
  • wykonanie wizualizacji obiektu
  • wykonanie wstępnego kosztorysu realizacji obiektu

wyślij posiadane materiały – otrzymasz kalkulację ceny