zakres usługi obejmuje :

  • sporządzenie mapy do celów lokalizacyjnych
  • uzyskanie warunków zasilania w media
  • wykonanie analizy urbanistycznej
  • narysowanie koncepcji zagospodarowania terenu
  • negocjacje z urzędem
  • uzyskanie prawomocnej decyzji

wyślij posiadane materiały – otrzymasz kalkulację ceny