Oferujemy adaptacje ( i opcjonalnie – realizacje ) projektów typowych :

Usługa projektowa zawiera wszystkie elementy niezbędne do :

  • uzyskania Pozwolenia na budowę czyli :

uzyskanie Decyzji o warunkach zabudowy lub Wypisu i wyrysu z Planu miejscowego

uzyskanie warunków przyłączenia do gestorów mediów 

uzyskanie mapy do celów projektowych 

wykonanie badań gruntowych 

wykonanie projektu zagospodarowania działki 

wykonanie i uzgodnienie projektów przyłączy

wykonanie i uzgodnienie projektu zjazdu z drogi publicznej na działkę  

dostosowanie fundamentów do lokalnych warunków gruntowo-wodnych 

dostosowanie konstrukcji więźby dachowej (dla danej strefy obciążenia śniegiem i wiatrem)

uzyskanie decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej (gdy grunt posiada klasę od I do III)

dostosowanie budynku do indywidualnych wymagań inwestora

opcjonalnie – pomoc w wykonaniu przetargu na Wykonawcę 

opcjonalnie – projekt wnętrz

opcjonalnie – wykonanie budynku pod klucz